دسته‌بندی نشده

نکات استعلام برند قبل از ثبت

نکات استعلام برند قبل از ثبت

  • ۱- برند مورد نظر عینا تکرار شده و مشابه آن پیش از این ثبت شده است.
  • ۲- برند مورد نظر یکی از کلمات عبارت ثبت شده می باشد.
  • ۳- برند مورد نظر پیش از این ثبت نشده و مشابه آن وجود ندارد.
  • ۴- در موارد ۲ و ۱ شخص پس از استعلام برند قبل از تنظیم اظهارنامه به این نتیجه می رسد که برند منتخب مطمئنا توسط سازمان ثبت اسناد و املاک رد می گردد که در این صورت از ثبت آن صرف نظر می کند و در مورد ۳ که مطلوب ترین حالت ممکن می باشد شخص در می یابد که برند مورد نظر تحت هیچ شرایطی با اخطار مواجه نخواهد شد و می توان آن را بی هیچ ممانعتی در طبقه دلخواه ثبت برند  کرد .
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا